Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN nắm giữ
Cổ tức TM
Tỷ suất cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B

Mã chứng khoán:     So sánh: (*) So sánh với Index thì gõ: VN-Index, HNX-Index

Java support must be enabled in order to display FnCharts. Bạn phải cài đặt Java Applet để xem được biểu đồ.
You can download Java from http://www.java.com Vui lòng tải tại đường dẫn này http://www.java.com

Ghi chú: dữ liệu vẽ chart là dữ liệu đã được điều chỉnh.
Hướng dẫn xử lý lỗi không xem được chart PTKT  

Tài liệu hướng dẫn PTKT